Handlingsplan for bær- og grøntproduksjon

-

Utarbeidelse av en handlingsplan m/tiltaksdel for bær-, grønnsaks- og potetproduksjon i Nordnorge. Her er det gitt finansiering, men oppstart av prosjektet vil ikke bli før over nyttår 2022.