Vi tilbyr kurs, seminarer og etterutdanning for voksne i landbruket

Bli med på å øke kompetansen i hele landbruksnæringa ved å delta på våre aktiviteter. Vi er også en møteplass for alle med tilknytning til næringa, og ønsker å sikre og utvikle et framtidsrettet landbruk og livskraftige bygder.