Grønnsakskole

-

Norsk Landbruksrådgiving Nord Norge og Troms landbruksfaglige senter arrangerer for første gang Grønnsaksskolen for Nord-Norge.Påmeldingsfrist er 15. november

Detaljer om kurset

Kurset har to parallelle løp, et for storskalaprodusenter og et for småskaladyrking.

Storskalaløpet er aktuelt for de som skal produsere og levere til pakkerier og industri, mens småskalaløpet passer for de som vil dyrke for direktesalg (markedshage, torg, Reko, mm).

Grønnsaksskolen er, i tillegg til å gi faglig påfyll, en god arena for å bli kjent med andre grønnsaksprodusenter i Nord-Norge.

Vi skal innom tema som:

  • Jordarbeiding
  • Oppal av småplanter
  • Såing og planting
  • Plantevern
  • Høsting
  • Lagring
  • Emballasje
  • Økonomi og markedsadgang

Grønnsaksskolen går over ett år med tre fysiske samlinger og tre digitale samlinger.

Samlingsplan for storskaladyrkere

TemaTidsrom
Økonomi og markedsadgang31. januar – 2. februar (Fysisk samling)
Jordkultur og jordstruktur21.-22. februar (Dagtid) (Digital samling)
Integrert plantevern21.-22. mars (Dagtid) (Digital samling)
Demofelt og produsentbesøk29.-31. august (Fysisk samling)
Høsting, lagring og kvalitetskrav03.-04. oktober (Dagtid) (Digital samling)
Vanning, drenering og bedriftsledelse07.-09. november (Fysisk samling)

Samlingsplan for småskaladyrkere

Tema Tidsrom
Økonomi og omsetting31. januar – 2. februar (Fysisk samling)
Jordkultur og oppal21.-22. februar (Kveldstid) (Digital samling)
Plantevern i økologisk produksjon21.-22. mars (Kveldstid) (Digital samling)
Demofelt og produsentbesøk29.-31. august (Fysisk samling)
Høsting, lagring og kvalitet03.-04. oktober (Kveldstid) (Digital samling)
Vanning, drenering og videreforedling 07.-09. november (Fysisk samling)

Kostnader

Kurspris er kr. 6000,- for alle samlingene. I tillegg kommer reise- oppholdskostnader, og her har vi noen kroner til reiseutgjevning. Sted for de fysiske samlingene blir bestemt utfra hvor deltakerne kommer fra.

Finansiering

Grønnsaksskolen finansieres av Statsforvalteren i Nordland og Troms/Finnmark, Nordnorsk Landbruksråd, Tromspotet, Produsentorganisasjonen OTTAR og Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge.

Meld deg på her:

Påmeldingsskjema – Grønnsakskole

Påmelding gjelder
Behov for overnatting
Felles middag

Deltager

Navn(Påkrevd)
Adresse(Påkrevd)
Behov for overnatting(Påkrevd)
Felles middag(Påkrevd)

Fakturainformasjon

Adresse