Fagskoletilbud Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket

-

Utdanningen bygger på en helhetlig forståelse for framtidsrettet kompetanse innen fjellandbruket. Sentralt står forvaltning og utvikling av landbruksforetak med produksjon av kjøtt og melk fra ku og sau, basert på beiting og dyrking av grovfôr.

Om prosjektet

Fjellandbruket tar vare på tradisjoner, bidrar til bosetting og holder kulturlandskapet ved like. Et klimasmart landbruk handler om god ressursutnytting, dyrevelferd og framtidsrettet teknologi. Dermed ivaretas både det enkelte foretaks behov og våre felles behov som bærekraft og det grønne skiftet.

Oppstart 2024 på studiestedene Mosjøen, Senja, Sortland og Tana, er forbeholdt studenter fra fylkene Nordland, Troms og Finnmark som en del av prosjektet Arktisk landbruk.

Tilpasset det arktiske landbrukethttps://www.fagskolen-innlandet.no/studier/landbruksfag/grovforbasert-husdyrproduksjon-for-fjellandbruket

Se film om skoletilbudet her: Grovforbasert husdyrproduksjon arktisk landbruk 16×9 – YouTube

Søknadsfrist 15. april på Samordnet opptak

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Finnmark, Troms og Nordland fylkeskommuner, samt Fagskolen Innlandet.