Landbrukskafè på Tjeldsundbrua kro med tema «Villsau»

I løpet av høsten/vinteren har Troms landbruksfaglige senter med samarbeidspartnere gjennomført en rekke landbrukskafeer rundt om i fylket med tema «villsau». Nå er det på Tjeldsund brua kro det skjer. Onsdag 13. mars kl. 18:00-21:00 Innledere: Birgit Nielsen, Mattilsynet Bernt Mikalsen, Nortura Frøydis Gillund, Fylkesmannen i Troms. Påmelding til Oddny på oddny.asbol@tromsfylke.no eller tlf 90747636 […]

Hålogalandssamlinga 2019

Hålogalandssamlinga 2019 17 og 18. januar 2019 – Scandic Harstad   Tema på Hålogalandssamlinga 2019 er presisjonslandbruk, grovfôr, småfe og storfe. Les mer i vedlagte invitasjon og program. Invitasjon og program HS 2019 Hålogalandssamlinga er på Facebook og her er det mulig å følge med på smått og stort om arrangementet. Henvendelser knyttet til Hålogalandssamlinga rettes […]

Eierskiftekurs, 23-24 november i Nordkjosbotn

For mer informasjon og program se her: PROGRAM EIERSKIFTEKURS Påmelding til Oddny Asbøl, tlf 907 47 636, eller e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no Påmeldingsfrist: 9 november.

Grunnleggende HMS-kurs i Målselv 25 okt.

For mer informasjon. se Praktisk HMS kurs Målselv 25.oktober 2018

HMS-studie, Sikkerhet og kvalitet

Troms landbruksfaglige senter sammen med UiT Norges arktiske universitet med flere, tilbyr videreutdanning i HMS for landbruket. Studiet vektlegger en praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet på gården. VID-6001, HMS i landbruket – 10 studiepoeng. For mer informasjon se annonse_HMS

Kursdag 6. juni i Tromsø. Inn på Tunet – kvalitetssystem

Velkommen til en lærende kursdag. For mer informasjon NLR hms IPT kurs 6.juni 2018

Fagdag og «Ny bonde» samling i Tromsø 9 – 10 mars

For nærmere opplysninger, se her Invitasjon landbrukshelg

Agronomkurs for voksne, oppstart høsten 2018

Kombinere agronomutdanning med annet arbeid. Er du voksen (fyller 25 år det året kurset begynner),  kan du gjennom 9 helgesamlinger i året bli agronom på to år. Kurset er gratis. Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning. Første året følges læreplanen på Vg2 Landbruk og gartner, andre året læreplanen […]

Praktisk HMS-kurs for landbruket

Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker. Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring […]

Temadag – Grovfôrøkonomi i Dyrøy

Tema Kostnader til grovfôrproduksjon er et omfattende kapittel i gården sin regnskap. Disse kostnadene omfatter langt mer enn utlegg til gjødsel og såfrø. Produsenten sin faglige innsikt og evne til å gjøre de beste tekniske/økonomiske valgene har mye å si. For mer informasjon se Kurspresentasjon