Webinar med Mattilsynet – lokalmatproduksjon

For mer informasjon, kontakt Anbjørn Varsi.

Telefon: 902 14 902 eller e-post: anbjorg.varsi@tffk.no

Annonse