Temadag – Grovfôrøkonomi i Dyrøy

Tema
Kostnader til grovfôrproduksjon er et omfattende kapittel i gården sin regnskap. Disse kostnadene omfatter langt mer enn utlegg til gjødsel og såfrø. Produsenten sin faglige innsikt og evne til å gjøre de beste tekniske/økonomiske valgene har mye å si.

For mer informasjon se Kurspresentasjon