Sertifiseringskurs – Varme arbeider i landbruket

Kurset arrangeres på Senja vgs Gibostad onsdag 14. september og Kåfjord torsdag 15.september.

Kostnader kurset kr 2500,-. For medlemmer av NLR hms kr 1800,-

Fagansvarlig er Jan Elgvang, NLR hms

Påmelding til Hanne Storteig, tlf 90113767, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no

Les mer om kurset Varme_arbeider