Seminkurs for geit

Veterinær Anders Hilde er fagansvarlig og Magnus Bergstad organiserer praktisk tilrettelegging på gården. Kurset er på et grendehus ved Bergstad gård hvor teoridel og bespisning skal være.

Det er fortsatt noen få plasser ledig for de som ønsker faglig påfyll. Gode kunnskaper om inseminering på geit er viktig for godt avlsarbeid. Benytt anledningen å delta på kurset her nord.

Påmelding til:
Hanne Storteig, tlf 90 11 37 67, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no