Praktisk HMS-kurs for landbruket

Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker.

Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring i bruk av elektroniske dokumentasjonsverktøy. Form enkelt dine egne dokumenter og få hjelp til å finne frem i aktuelt lovverk. Kurset har faglig bredde og fleksibilitet, du jobber konkret med bevisstgjøring og forståelse for HMS-arbeid på egen gård. God HMS er lønnsomt for din drift. Arbeidsevnen til deg og dine ansatte er avgjørende for en helsefremmende og lønnsom drift.

Kurset er i samarbeid med Norsk Landbruksrådgivning.

Lokal_innbydelse_PHMS_Tromso_jan2018

Lokal_innbydelse_PHMS_Alta_jan2018

Kurset er 3-delt
Del 1. Veiledning – kursdag i gruppe med lærer fokus på grunnleggende HMS, holdninger og motivasjon
Del 2. E-læring – egenstudie på internett med elektronisk oppgave
Del 3. HMS i praksis – kursdag i gruppe med lærer, praktisk gårdsvandring med etterfølgende drøfting av løsninger, systemforståelse og organisering.

PHMS kurset er egnet for:
Bønder og andre som jobber med praktisk landbruk. For nærmere opplysninger og påmelding til
Hanne Storteig, tlf. 90 11 37 67, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no
Påmeldingsfrist: 20. februar 2018