Plantevernkurs for nybegynnere

Kurset er i samarbeid mellom Troms landbruksfaglige senter og Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland.

Invitasjon_program

Påmelding til
Oddny Asbøl, e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no, tlf. 907 47 636

eller
Ingrid Myrstad, e-post: ingrid.myrstad@nlr.no, tlf. 902 06 667

Påmeldingsfrist: 8. april
For nærmere opplysninger, kontakt Ingrid Myrstad