Pensjonen min, nettmøte 3 eller 4 mars

Onsdag 3 mars kl. 13.00-14.30 eller Torsdag 4 mars kl. 17.00-18.30.

Etter at pensjonsreformen kom i 2011, har budskapet vært at folk bør spare mer til pensjon på egen hånd. Dette rådet gjelder i høyeste grad for de som har levebrødet sitt i landbruket. Både unge og eldre bønder bør vurdere andre spareordninger i tillegg til den pensjonen som utbetales av folketrygden.

Lyst til å gå av med pensjon som 62 åring?
Hva blir din pensjon da?

– Tidlig pensjon i jordbruket av Marit Gåre, Statsforvalteren i Troms og Finnmark

– Ulike måter å spare pensjon på av Hallgrim Eggen Stjern, Gjensidige  

Påmelding frist 1.mars sendes til Anbjørg eller Hanne.
Anbjørg H. Varsi                               anbjørg.varsi@tffk.no,                                 tlf.: 90 21 49 02
Hanne Storteig                                 hanne.storteig@tffk.no,                              tlf.: 90 11 37 67