Kurs: Oppgradering av fjøs på små og mellomstore bruk

- Klokken -

Ønsker du å gjøre mindre oppgraderinger for å innfri nye krav eller gjøre forbedringer i drifta? Planlegger dere et generasjonsskifte eller har du nylig overtatt en gård? Kurset er for alle som ønsker å videreføre eller ta opp igjen driften på små og mellomstore gårder.

Kurset arrangeres i Lakselv (Porsanger) 17. september og på Storsteinnes (Balsfjord) 20. september, kl 11-16 begge steder.

For mer informasjon

https://nordnorge.nlr.no/kurs/oppgradering-av-fjos-pa-sma-og-mellomstore-bruk

Kurset er ment å være et bidrag til sysselsetting og bosettingen på små og mellom store gårdsbruk. Kurset tar for seg behov for oppgradering, begrensinger og muligheter i eksisterende typiske fjøs.

Opplegg

Vi tilbyr to like kurs hver med varighet på 5 timer. Man kan melde seg på et fysisk kurs eller følge kurset over Internett.

Kurset arrangeres i Lakselv (Porsanger) 17. september og på Storsteinnes (Balsfjord) 20. september, kl 11-16 begge steder.

Det tas forbehold om begrensinger i henhold til gjeldende smittevernbestemmelser på aktuelt tidspunkt og sted.

Tema

1. Behov for oppgradering av husdyrfjøs (markedsutsikter, myndighetskrav, ressursforvaltning, lønnsomhet, dyrevelferd og arbeidsmiljø)

2. Begrensinger i typiske bygninger. (Konstruksjoner, virkemåte og tålegrense. Oversikt over belastninger og tiltak samt myndighetskrav.)

3. Muligheter i typiske bygninger. (Bruksformål: hovedvekt på tradisjonell drift og alternativ landbruksdrift. Andre emner: smittesluser, behandlingsbinger, dyreflyt, utbedring av konstruksjoner, tilpasset mekanisering, miljø og opplevelsesverdier, investeringskostnader.)

Kurset er utviklet i samarbeid mellom NLR Nord Norge, Tana vgs. og Senja vgs.