Oppdateringskurs – plantevern 19 februar 2015

Det arrangeres oppdateringskurs for handtering og bruk av plantevernmidler på Rå vgs, Kvæfjord torsdag 19 februar.

Kurset er i samarbeid mellom Troms landbruksfaglige senter og Midtre Hålogaland Landbrukstjeneste
Kursavgift kr 1 400,- inkludert lærebøker. Har du bøker er kursprisen kr. 1000,-

Invitasjon_program

Påmelding til Ingrid Myrstad
ingrid.myrstad@nlr.no

Tlf. 90 20 66 67

Påmeldingsfrist: 13 februar