Nytt studietilbud – HMS i landbruket

Studiet er et samarbeid mellom Universitetet i Nordland, Bodø, Norsk Landbruksrådgivning og TRoms landbruksfaglige senter. Tilskudd til dette er fra KIL Matmerk, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms.

Første samling: 13-14 oktober
Andre samling: 8-9 desember
Tredje samling: Januar/februar 2016
Hjemmeeksamen en uke med start mandag 15 februar

I utviklingen av studietilbudet er det lagt vekt på og bygd videre på:

  • Studieopplegget Praktisk HMS-arbeid (Norsk Landbruksrådgiving HMS)
  • KSL-standard 2 – Helse, Miljø og Sikkerhet (Matmerk)
  • KSL-standard 11 – Inn på tunet

Se hva Norsk landbruksrådgivning skriver i sitt nyhetsbrev: http://www.nlr.no/nyhetsarkiv/2015/26201/

Brosjyre_HMS-stud_A5