Nettseminar: Matjorda verdt å ta vare på

Klokken -

Hovedmålet er at brakke jordbruksarealer kan tas i bruk av aktive landbruksforetak, og at de som leier jord har langsiktige leieavtaler som fører til driftsmessig gode løsninger.

Arrangør

Statsforvalteren i Troms og Finnmark og Troms landbruksfaglige senter, bondelagene og bonde og småbrukarlagene i Troms og Finnmark

Målgruppe

Landbruksforvaltninga, administrativ og politisk ledelse i kommunene, grunneiere bønder og alle andre med interesse for matjorda.

For mer informasjon og påmelding

https://www.statsforvalteren.no/troms-finnmark/konferanse/2021/03/matjorda—verdt-a-ta-vare-pa/