Landbruksmekanisk kurs for damer

Kurset arrangeres på Storslett i løpet av høsten 2015, og tar for seg vedlikehold av traktor og landbruksredskaper. En teoretisk del på tre timer og resten praksis på egen traktor, og det du måtte ha med av landbruksredskap.

Kursinnhold

Kurs i vedlikehold av traktor og maskiner

Teoretisk del (tre timer)
Hvorfor vedlikehold
HMS
Daglig ettersyn
Bruk av instruksjonsbok
Indeks, spesifikasjoner, tekniske data
Finn oljemengde motor, girkasse, mengde kjølevæske, drivstoff (diesel)
Vedlikeholdsintervall
Lage vedlikeholdstabell/-perm
Symboler og deres betydning

Praktisk del
Påfylling av motorolje, girolje, kjølevæske. Plassering av oljefilter, dieselfilter, matepumpe og dieselpumpe, sikringsboks
Skifte motorolje og -filter
Rengjøring av luftfilter
Lufting av dieselsystem
Bruk av fettpresse
Bruk av prøvelampe
Måle frysepunkt på kjølevæska

Finne på traktoren:
Tappeplugg for motorolje, girolje, kjølevæske
Lufting av dieselsystem
Smørenipler, bruk av fettpresse
Symboler og deres betydning
Koblingsskjema for tilhengerkontakt
(Smøring av kraftoverføringsaksel)

Påmelding sendes Kristian Berg på epost: kristian.berg@nordreisa.kommune.no eller Oddny Asbøl på e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no