Landbrukskafeer med tema dyrevelferd hos sau og geit

-

I samarbeid med Mattilsynet, Nortura og Troms Bondelag arrangeres det 4 landbruks kaféer i Troms med tema
dyrevelferd, og hvor alle møtene er for småfeprodusenter og andre interesserte.
Alle møtene er for småfeprodusenter og andre interesserte.

Birgit D. Nielsen fra Mattilsynet avd. Troms og Svalbard deltar på alle møtene sammen med Bernt M. Mikalsen, Nortura.

Møtet på Vollan har en felles del og parallelle møter for geit og sau.  TINE er representert på geitmøtet.

NårHvor
1.novemberkl. 11:00 – 13:00Gry og Ståle Bjørklund, Hemmingsjord
1. novemberKl. 19:00 – 21:00Nortura, Målselv
2. novemberKl. 11:00 – 13:00Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn
2. novemberKL. 19:00 – 21:00«På Taket», Sørkjosen

Enkel servering på møtene.

Send gjerne en påmelding til hanne.storteig@tffk.no Tlf. 90 11 37 67