Landbrukskafeer med tema dyrevelferd hos sau

- Klokken -

21. mars kl. 19:30 – 21:30 på Bygdestua, Ervik, Harstad
28. mars kl. 19:00 – 21:00 på Bios Cafè på Storslett
30. mars kl. 11:00 – 13:00 på Vollan gjestestue, Nordkjosbotn
30. mars kl. 19:00 – 21:00 på Veksthuset på Setermoen i Bardu

Arrangementet er gratis, og det vil bli servert varm mat.

På grunn av servering ber vi om påmelding innen 15. mars til
hanne.storteig@tffk.no Tlf. 90 11 37 67

I samarbeid med Mattilsynet og Troms Bondelag arrangeres det 4 landbrukskafèer i Troms med tema dyrevelferd for sau.

I Harstad vil Maria Lie Linaker, Mattilsynet avd. Midtre Hålogaland sette fokus på tema, og de andre stedene er det Birgit D. Nielsen fra Mattilsynet avd. Troms og Svalbard