Landbrukskafé på Tjeldsundbrua kro med tema «Villsau»

I løpet av høsten/vinteren har Troms landbruksfaglige senter med samarbeidspartnere gjennomført en rekke landbrukskafeer rundt om i fylket med tema «villsau». Nå er det på Tjeldsund brua kro det skjer.

Onsdag 13. mars kl. 18:00-21:00

Innledere:

Birgit Nielsen, Mattilsynet
Bernt Mikalsen, Nortura
Frøydis Gillund, Fylkesmannen i Troms.

Påmelding til Oddny på oddny.asbol@tromsfylke.no eller tlf 90747636 innen 6. mars.

Se vedlagte invitasjon. Invitasjon
Velkommen!