Kurs om dyrevelferd – sau

Onsdag 18. mars i Kunnskapsparken på Finnsnes kl. 11.30 – 15.30.

Video-overføring til Skånland, Harstad, Lyngen, Tromsø og Nordreisa.

Dyrevelferd er en viktig del av husdyrholdet og vi tilbyr derfor kurs i temaet for å oppgradere og dokumentere kompetanse i temaet. Det er stort fokus på dette både i media og politisk. God dyrevelferd handler om god helse, dyrets opplevelse av sin egen tilværelse og mulighet for å utøve naturlig atferd. Kunnskap om disse forholdene er viktig for å sikre dyras velferd. Velferd handler også om holdninger og verdisyn, og om hvordan vi omsetter kunnskapen til praktisk handling.

  • Tema: Dyrevelferd i husdyrholdet-introduksjon til dyrevelferd og etikk.

Dette kurset er første del av i alt 5 samlinger. De neste samlingene må organiseres som studieringer og temaet på disse er dyrevelferd på sau. Beiteprosjektet kan dekke utgifter til en foredragsholder dersom studieringen ønsker det. Det skal utføre en egen velferdsvurdering av egen besetning med fokus på dyrevelferd. Anslått tidsforbruk ca. 2 timer før siste kurskveld.

Her finner du info og veiledere til kurset: http://www.husdyrvelferd.no/index.php?name=Forsiden_kopi1.html&view=view

Boken «Helse og velferd hos sau» er en viktig for gjennomføringen av studieringene og den vil bli bestilt inn til deltakerne. Spesialveterinær Lisbeth Hektoen ved Animalia er innleid til foredragsholder. Hun har også vært medforfatter til boken.

Kursavgift på kr 400,- som også dekker læremateriell.

De som gjennomfører besetningsgjennomgang og alle 5 samlingene får kompetansebevis for innsatsen.

Påmelding innen 9. mars til Kirsti Kleppe: kirsti.kleppe@tromsfylke.no tlf. 99204941 Oppgi adresse, telefonnr. og kursstedet du ønsker å delta på.

Velkommen på kurs.