Kurs i Varme arbeider

Er du interessert i dette kurset, ta kontakt med
Hanne Storteig, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no, eller tlf 90 11 37 67

Kurs planlegges arrangert i uke 37 og 40

For mer informasjon om kurset, se her Varme_arbeider