Kurs i dyrevelferd med fokus på storfe

Kurs i dyrevelferd med fokus på storfe
Felleskurs (samling 1)

Nordreisa: Mandag 19. 10. 2015 kl. 11.30 – 15.30 på formannskapssalen i Nordreisa
v) Veterinær Birgit D. Nilsen
Gibostad:
Torsdag 29.10.2015 kl 11.30 – 15.30 på foredragssalen på Senja VGS, Gibostad
v) Veterinær Lars Haugene

Dyrevelferd er en viktig del av husdyrholdet og vi tilbyr derfor kurs i temaet for å oppgradere og dokumentere kompetanse i temaet. God dyrevelferd handler om god helse, dyrets opplevelse av sin egen tilværelse og mulighet for å utøve naturlig atferd. Kunnskap om disse forholdene er viktig for å sikre dyras velferd. Velferd handler også om holdninger og verdisyn, og om hvordan vi omsetter kunnskapen til praktisk handling.

Temaer:

  • Samfunnets syn på husdyrholdet
  • Dyreetikk
  • Dyras behov
  • Dyrevelferd
  • Signaler
  • Økonomi i god dyrevelferd

Etter felleskurset: 
Boken «Helse og velferd hos storfe» er en viktig for gjennomføringen av studieringene og den vil bli bestilt inn til deltakerne.  Kursavgiften på kr 400.- dekker bok og felleskurs.Deltakerne som ønsker å skaffe seg kompetansebeviset for dyrevelferd på storfe må organisere studieringer som gjennomføres 4 samlinger på á ca. 3 timer etter felleskurset. Temaet på disse samlingene er dyrevelferd på storfe med gjennomgang av boken «Dyrevelferd – hos storfe». Beiteprosjektet kan etter nærmere avtale dekke utgifter til en foredragsholder på en av disse studiesamlingene.
Til slutt skal det gjennomføres en velferdsvurdering av egen besetning med fokus på dyrevelferd (ca. 2 timer).  Her finner du info og veiledere til kurset: http://www.husdyrvelferd.no/index.php?name=Forsiden_kopi1.html&view=view

De som gjennomfører besetningsgjennomgang og alle 5 samlingene får kompetansebevis for innsatsen. Påmelding innen 10. oktober til Kirsti Kleppe: kirsti.kleppe@tromsfylke.no  tlf. 99204941
Oppgi adresse, telefon nr. og kursstedet du ønsker å delta på.