HMS-studie, Sikkerhet og kvalitet

UiT tilbyr videreutdanning med praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeid i
landbruket. Samtidig gir kurset generell innføring i fagfeltet.
HMS i landbruket – 10 studiepoeng.

For mer informasjon se 191366_UiT_annonse_HMS_i_landbruket_9