HMS – Den gode hverdagen i landbruket

-

UiT, Norges arktiske universitet, tilbyr videreutdanning i HMS for landbruket. Kurset er desentralisert med 3 samlinger og skreddersydd bransjen med miks av teori og praksis.
Det er utviklet i samarbeid med Norges bondelag, Norges bonde- og småbrukarlag, Norsk landbruksrådgivning HMS og Troms landbruksfaglige senter/ fylkeskommunen.

Et godt HMS arbeid er ofte nøkkelen til en god arbeidshverdag. Landbruksbransjen jobber målrettet for å redusere ulykker og risiko og bondens egen forståelse av forbedringsarbeid, brannforebygging og kvalitetssystem er viktig for måloppnåelse.

Statistikken viser at det er et stort forbedringspotensial for HMS arbeid i landbruket.

HMS i landbruket – 10 studiepoeng.
Kurset gir en innføring i viktige lover og regler for landbruket samtidig som ulike perspektiver for et godt HMS arbeid settes i fokus.

Målgruppen er bønder m/u ansatte, studenter, fagpersoner i organisasjoner og utdanning, tillitsvalgte i organisasjoner, avløsere, arbeidstilsyn, mattilsyn, samvirke, forvaltning osv Emnet er samlingsbasert og gjennomføres over to og tre dager. Hjemme eksamen.

Du får kunnskaper om:

  • Menneskelige utfordringer og sammenhenger mellom organisatoriske-, teknologiske- og psykologiske faktorer.
  • De spesielle forhold som påvirker kvaliteten i landbruket
  • De forhåndsregler som må tas ved tilrettelegging for et godt og sikkert arbeidsmiljø
  • Brannforebygging i landbruket
  • Praktisk kvalitetsarbeid med vernerunde og innsikt i digitale hjelpemiddel i sikkerhetsarbeidet.

Søknadsfrist 15.12. 2021

Kursavgift kr. 15 000,- i tillegg kommer eksamensavgift. Kurset har 20 studieplasser.

For mer informasjon om søknad og opptak:

www.uit.no/iis https://www.uit.no/utdanning/videreutdanning

Faglige spørsmål;     Svein Storbakk, svein.storbakk@uit.no, tlf. 916 38 235

Kari-Anne Aanerud kari-anne.aanerud@nlr.no tlf. 902 07 464

Hanne Storteig, hanne.storteig@tffk.no, tlf. 901 13 767