Hålogalandssamlinga 2019

Hålogalandssamlinga 2019
17 og 18. januar 2019 – Scandic Harstad

 

Tema på Hålogalandssamlinga 2019 er presisjonslandbruk, grovfôr, småfe og storfe.

Les mer i vedlagte invitasjon og program. Invitasjon og program HS 2019

Hålogalandssamlinga er på Facebook og her er det mulig å følge med på smått og stort om arrangementet.

Henvendelser knyttet til Hålogalandssamlinga rettes til Tove Berre, tlf. 90 77 29 12, berre@signalbox.no