Hålogalandssamlinga 2015

Årets tema er Bonden i fokus – stolte bønder får det til.

Hålogalandssamlinga byr på fellesforedrag og valgfrie fagtema, som alle setter bonden og den gode drifta i sentrum. Driftsledelse, agronomi og husdyrproduksjon er sentrale tema. I tillegg kjøres det bl.a kurs i internkontroll for videreforedlingsbedrifter og serveringssteder (HACCP). Og vi får inspirasjon av årets unge bonde, Tor Jakob Solberg og «kjendisprest» Per Anders Nordengen.

Dette er dagene med faglig og sosialt påfyll.

For mer informasjon, se Omtale_Halogalandssamlinga_2015