Grovfôrstudie, 15 stp

NORD universitet tilbyr, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, OPUS Sortland og Troms landbruksfaglige senter et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Studiet  går over 3 semestre. Det er beregnet på deg som ønsker en best mulig grovfôrproduksjon, samt å få en formell kompetanse.

For mer opplysninger: Grovforstudiet_informasjon