Glede og nytte av de gammelnorske korthalesauene

I løpet av 4 samlinger over 1 år skal du få mer kunnskap om disse fantastiske sauene. Kursplanen vil se omtrent slik ut: