Generasjonsskiftekurs

GENERASJONSKIFTEKURS.

Det å overdra gårdsdrifta til neste generasjon, er en utfordring både økonomisk, juridisk og følelsemessig. Det er mange fallgroper å ramle ned i både mht skatt, avskrivninger og pensjon.

Vi har fått Svein Løken, mangeårig regnskapsfører og rådgiver i Norges bonde- og småbrukarlag til å forelese om emnet. Det blir også litt gruppearbeid.

Tid og sted: Nordavindshagen i Dyrøy 9. desember kl 10:00-15.30

Det blir servert lunsj og kaffe underveis.
Kursavgift: 100 kr pr person. (Det jobbes med fullfinansiering, men det er ikke avklart pr dags dato.)

Påmelding til Berit Nikolaisen på beriniko@online.no eller pr tlf/sms (771-87176 / 95879784)

Kurset arrangeres i samarbeid mellom Dyrøy bonde og småbrukarlag og Astafjord produsentlag, og er åpen for alle interesserte. Vi oppfordrer både avtroppende og påtroppende generasjon om å møte!

Velkommen!