Geit

geitnytt_jan2015

geitnytt_feb2015

Arktisk kjekjøtt
Prosjektet har som hovedmål:
Produksjon av større kje fra beite i det arktiske landskapet. Et verdikjedekonsept fra primærprodusent til marked og salg av gourmetkje. Utnytte en lokal ressurs på eksisterende geitebruk eller andre bruk i Nord-Norge i en lønnsom produksjon. Foredling av kvalitetsslakt med utvikling av produkter fra større kje for salg.

Se hele prosjektplanen
Prosjektbeskrivelse_Arktisk_kjekjott