Forum for kompetanseutvikling

Målet med konferansen: Styrket oppmerksomhet på agronomien for å skaffe nok, godt og billig grovfôr på den enkelte gård

Målgruppe: Faglagene og veiledningstjenesten i landbruket, bønder, landbruksforvaltningen, naturbruksskolene, FoU-miljø og andre interesserte

Arrangør: Fylkesmannen i Troms og Troms landbruksfaglige senter i samarbeid med «Agronomiprosjektet». «Agronomiprosjektet» er et samarbeid mellom Bioforsk Nord, Landbruk Nord og Norsk landbruksrådgiving Lofoten – som igjen samarbeider med TINE, Nortura, Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland, Troms landbruksrådgiving mfl.

Program

Påmeldingsfrist: Fredag 30. januar. Bruk påmeldingsskjemaet http://fylkesmannen.no/Troms/Kurs-og-konferanse/Forum-for-kompetanseutvikling/

Egenandel: kr 125,- pr deltaker