Forum for kompetanseutvikling

Tid: Tirsdag 16. februar kl 09.30 – 16.00
Sted: Haraldvollen i Målselv

Hovedtema: Agronomi og rekruttering

Påmeldingsfrist: 4. februar (påmeldingsskjema, se lenken lengre ned på siden)

Målgruppe: Faglagene og veiledningstjenesten i landbruket, bønder, landbruksforvaltninga, naturbruksskolene, FoU-miljø og andre interesserte

Fylkesmannen og Troms landbruksfaglige senter ønsker velkommen til «Forum for kompetanseutvikling» 2016. Vi følger opp fjorårets tema «Agronomi» med fokus på jordpakking og mottiltak. I år vil vi også ha fokus på rekruttering i landbruket. Landbruksdirektør Berit Nergård Nyre vil innlede konferansen med foredraget «Landbrukets utfordringer og muligheter i «det grønne skiftet».

Vi har fått en av Norges fremste fagpersoner på jordkultur, professor Trond Børresen v/ Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU) til å snakke om jordpakking og strategier for å motvirke problemet. Under temaet «Rekruttering» skal vi få høre om enkle og gode nettverk mellom nye og påtroppende bønder kommuner i Sør-Trøndelag. Noe kanskje vi bør ta etter.

I tillegg blir det korte, aktuelle orienteringer i tilknytning til hovedtemaene.

Det meste av programmet klart, litt gjenstår, se vedlegg Program

Omtale av arrangementet og påmeldingsskjema finner du ved å klikke på lenken https://www.fylkesmannen.no/Troms/Kurs-og-konferanse/Forum-for-kompetanseutvikling/ Av hensyn til kaffe og lunsj må vi ha påmelding.

Vel møtt!