Foredling av kje og villsau

Lokalmat er i vekst og mange ønsker å øke kunnskapen om nedskjæring og foredlinga av kjøtt. Det er mange produsenter som ønsker å lære mere om kjøttforedling. Noen er produsenter av villsau og kjekjøtt, og andre har et ønske om lokal foredling på egen bedrift. Kurset legges til Bodø videregående skole sine nye lokaler.

Kursdeltakerne vil få praktisk opplæring i foredling av villsau og kje. Det vil bli lagt opp et variert program og som en grunnleggende innføring i ulike produkter.

Påmeldingsfrist 25 septem
Kurspris kr. 2500,-

For nærmere opplysninger og påmelding til:
Hanne Storteig, tlf. 90 11 37 67, eller e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no
Kursarrangør er Troms landbruksfaglige senter i samarbeid med Kompetansenettverket for lokalmat.

Les mer her: http://www.bioforsk.no/ikbViewer/Content/122635/Programblad%20foredling%20av%20kje%20og%20villsau.pdf