Fagskoletilbud – Kvalitetsrevisor i landbruket

Se mer om studiet teaser_kvalitetsrevisor i landbruket -troms mm

Du kan også kontakte Liv Marit Strupstad, e-post: Liv Marit Strupstad <Liv.Marit.Strupstad@hvam.vgs.no>, telefon 95 03 13 64