Agronomutdanning for voksne

Er du voksen kan du gjennom 9 helgesamlinger i året og oppgaveløsninger over internett, bli agronom på to år.
Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning. Vi planlegger oppstart av et nytt agronomkurs for voksne fra høsten 2016. Under forutsetning av finansiering, tilbys dette kurset gratis, men du må dekke reise- og oppholdsutgifter selv.
Første året følges pensum på Vg2 landbruks og gartneri, og andre året følges pensum på Vg3 landbruk. Det er avsluttende eksamen for hvert av årene.

Søknadsfrist er 1. mars 2016, og det søkes via www.vigo.no

Laereplan_VO

For mer opplysninger, ta kontakt med:
Troms landbruksfaglige senter, Oddny Asbøl, tlf. 907 47 636, e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no

Se også www.fagsenter.no