Agronomkurs for voksne

Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning.

Vi planlegger oppstart av et nytt agronomkurs for voksne fra høsten 2020.
Søknadsfrist er 1. mars, og det søkes via www.vigo.no

For mer opplysninger, ta kontakt med Troms landbruksfaglige senter
Oddny Asbøl, tlf 907 47 636, e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no

For mer informasjon: Voksenagronom – om opplæringen