Agronomkurs for voksne, oppstart høsten 2018

Kombinere agronomutdanning med annet arbeid. Er du voksen (fyller 25 år det året kurset begynner),  kan du gjennom 9 helgesamlinger i året bli agronom på to år.

Kurset er gratis.

Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning. Første året følges læreplanen på Vg2 Landbruk og gartner, andre året læreplanen til Vg3 Landbruk, se Laereplan_VO

Realkompetansevurdering.
Før du kan begynne på kurset, må det være ei realkompetansvurdering av deg opp mot læreplanmålene på Vg1 Naturbruk. Har du voksenrett (ikke tidligere avsluttet videregående opplæring), er denne gratis. Hvis du ikke har voksenrett, koster det kr. 1000,-.

Vi planlegger oppstart av et nytt agronomkurs for voksne fra høsten 2018.

Søknadsfrist er 1. mars, og det søkes via www.vigo.no

For mer opplysninger, ta kontakt med
Troms landbruksfaglige senter
Oddny Asbøl, tlf 907 47 636, e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no

Se også www.fagsenter.no