Om fagsenteret

Fagsentrets virksomhetsområde ble i 2020 utvidet til å gjelde for hele det nye fylket, og ansatte er knyttet til Senja og Tana videregående skoler.

Mål for Arktisk landbruksfaglige senter
Øke kompetansen i hele landbruksnæringa ved å tilby tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringa. Sentret skal være med på å sikre og utvikle et framtidsrettet landbruk og livskraftige bygder.

Dette skal gjøres ved å være tilrettelegger for kurs, seminarer og etterutdanning for voksne i landbruket, samt initiering og gjennomføring av utviklingsprosjekt. All aktivitet gjennomføres i nært samarbeid med andre aktører tilknyttet næringen.

Troms landbruksfaglige senter

Troms landbruksfaglige senter