Om fagsenteret

Fagsenteret skal i første rekke bidra til videre og etterutdanning av aktører innen naturbasert produksjon. Fagsenteret holder til på Senja VGS.

Mål for Troms landbruksfaglige senter

Øke kompetansen i hele landbruksnæringa ved å tilby tilrettelagte aktiviteter for læring i et brukerstyrt marked og ved å være møteplass for alle med tilknytning til næringa. Sentret skal være med på å sikre og utvikle et framtidsrettet landbruk og livskraftige bygder.

Være tilrettelegger for kurs, seminarer og etterutdanning for voksne. Utdanningen gjennomføres i nært samarbeid med andre aktører tilknyttet næringen.

 

Troms landbruksfaglige senter

Troms landbruksfaglige senter