Kontakt

Personalet ved Troms Landbruksfaglige Senter er ansatt ved Senja videregående skole

Leder Oddny Asbøl
tlf 907 47 636  /  e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no

Medarbeider Hanne Storteig
tlf 901 13 767  /  e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no

Fagsenterets styre

  • Svein Olav Thomassen, Troms Bondelag
  • Berit Nikolaisen, Troms Bonde og småbrukerlag
  • Johnny Stien, Felleskjøpet Agri
  • Arve Kleiven, Fylkesmannen i Troms
  • Stein Erik Svendsen; rektor på Senja vgs
Troms landbruksfaglige senter

Troms landbruksfaglige senter