Kontakt

Personalet ved Arktisk landbruksfaglige senter er ansatt ved Senja og Tana videregående skoler

Leder Oddny Asbøl
tlf 907 47 636  /  e-post: oddny.asbol@tffk.no

Prosjektmedarbeider Hanne Storteig
tlf 901 13 767  /  e-post: hanne.storteig@tffk.no

Prosjektmedarbeider Anbjørg Varsi
tlf 902 14 902  /  e-post: anbjorg.varsi@tffk.no

 

Troms landbruksfaglige senter

Troms landbruksfaglige senter