Agronomkurs for voksne

Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning. Vi planlegger oppstart av et nytt agronomkurs for voksne fra høsten 2020. Søknadsfrist er 1. mars, og det søkes via www.vigo.no For mer opplysninger, ta kontakt med Troms landbruksfaglige senter Oddny Asbøl, tlf 907 47 636, e-post: oddny.asbol@tromsfylke.no For mer informasjon: Voksenagronom – […]

Agronomutdanning for voksne

Kombinere agronomutdanning med annet arbeid. Er du voksen (fyller 25 år det året kurset begynner),  kan du gjennom 9 helgesamlinger i året og oppgaveløsninger over internett, bli agronom på to år. Kurset er gratis. Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning. Første året følges læreplanen på Vg2 Landbruk og […]

Agronomutdanning for voksne

Er du voksen kan du gjennom 9 helgesamlinger i året og oppgaveløsninger over internett, bli agronom på to år. Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning. Vi planlegger oppstart av et nytt agronomkurs for voksne fra høsten 2016. Under forutsetning av finansiering, tilbys dette kurset gratis, men du må […]

Troms landbruksfaglige senter

Troms landbruksfaglige senter