Tryggere sammen

Klokken -

Et villere, våtere og varmere vær stiller skjerpede krav til vår beredskap. Branner og ulykker minner oss om vår sårbarhet. Hvordan forbereder vi oss best mulig? Informasjon om samfunnets risiko- og sårbarhetsbilde- presentert av eksperter og av mennesker som har stått i krisehendelser.
Vi ønsker å sette søkelys på viktige områder som berører den enkelte bonde, næringen og samfunnet. Kurset omhandler tema som flom, uvær, brann, ulykker, smitte.

Kurset foregår på Tjeldsundkroa.

Faglig innledere er:
Marius Nilsen, landbrukskontoret Harstad kommune
Bjørn Samuelsen, Brannsjef i Harstad kommune med søkelys på brann og redning
Nina Munch Ellingsen, Lokal veterinær

Utarbeidelse av smittevernplan og beredskapsplan for den enkelte gård kan vi få til.
Korte filmer som viser utfordringer og erfaringer fra landbruket blir vist underveis på møtet.

Dette er et samarbeid mellom de lokale bondelagene og kommunene. Bondelagene i området har tatt initiativet til et møte. Målet er å dele kunnskap om hvordan vi møter dagens risiko- og sårbarhetsbilde. Det er viktig å tenke beredskap i felleskap! Egne spørsmål og erfaringer er viktig for at lokale utfordringer i vårt område blir tatt opp i lag med fagpersoner i regionen.

Hvorfor er dette emnet så aktuelt:
• Klimaendringer gir hyppigere og kraftigere uvær
• Brann- og ulykkestallene er stabilt høye
• Nye smitteutfordringer
• God beredskap hjelper
• God dyrevelferd

For mer opplysninger og påmelding, ta kontakt med Hanne Storteig, tlf 90 11 37 67 eller e-post: hanne.storteig@tffk.no