Hålogalandssamlinga 2022

-

Hålogalandssamlinga 2022 er under planlegging, så sett av datoene allerede nå. Mer informasjon og program kommer senere.

Sted: Harstad