Agronomutdanning for voksne

Fagsenteret har arbeidet fram et tilbud for voksne som ønsker å ta agronomutdannelse. Opplegget er nettbasert og tilpasset slik at det er mulig å kombinere dette med annet arbeid.

For mer informasjon, kontakt fagsenteret