HMS-studie, Sikkerhet og kvalitet

Troms landbruksfaglige senter sammen med UiT Norges arktiske universitet med flere, tilbyr videreutdanning i HMS for landbruket.
Studiet vektlegger en praktisk tilnærming til sikkerhetsarbeidet på gården.
VID-6001, HMS i landbruket – 10 studiepoeng.

For mer informasjon se annonse_HMS