Praktisk HMS – kurs

Oppstart av kurset er 1. november i Brøstadbotn, Dyrøy. Del 3 er 1. desember Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt […]

Glede og nytte av de gammelnorske korthalesauene

I løpet av 4 samlinger over 1 år skal du få mer kunnskap om disse fantastiske sauene. Kursplanen vil se omtrent slik ut: Samling 1: Etologi, avl og egenskaper, driftsformer, ressursutnytting m.m Samling 2: Foring og stell, foringsanlegg, drektighet og fødsel m.m Samling3: Utvelgelse av livdyr, holdvurdering, utrangering, klassifisering/EUROP m.m. Samling 4 vil inneholde temaer […]

Ville vekster til mat og drikke

Lørdag 1 oktober: 10:00 – 20:00 – Oppdatering fra kursdeltakerne:  Hvordan har sankinga gått? – Produksjonsforhold og merkekrav, Mattilsynet – Lunch – Produksjon av saft, gelé, syltetøy, te, urteblandinger, evt annet etter deltakernes ønsker – Festmiddag Søndag 2 oktober: 10:00 – 15:00 – Testing av gårsdagens produkter – Priskalkulering – Lunch – Oppbevaring/lagring – Salgskanaler […]

Hålogalandssamlinga 2016

Sertifiseringskurs – Varme arbeider i landbruket

Kurset arrangeres på Senja vgs Gibostad onsdag 14. september og Kåfjord torsdag 15.september. Kostnader kurset kr 2500,-. For medlemmer av NLR hms kr 1800,- Fagansvarlig er Jan Elgvang, NLR hms Påmelding til Hanne Storteig, tlf 90113767, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no Les mer om kurset Varme_arbeider

Grovfôrstudie, 15 stp

NORD universitet tilbyr, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, OPUS Sortland og Troms landbruksfaglige senter et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Studiet  går over 3 semestre. Det er beregnet på deg som ønsker en best mulig grovfôrproduksjon, samt å få en formell kompetanse. For mer opplysninger: Grovforstudiet_informasjon

4 samling i serien “Mat og helse fra egen hage”

Se Program_4_samling

Forum for kompetanseutvikling

Tid: Tirsdag 16. februar kl 09.30 – 16.00 Sted: Haraldvollen i Målselv Hovedtema: Agronomi og rekruttering Påmeldingsfrist: 4. februar (påmeldingsskjema, se lenken lengre ned på siden) Målgruppe: Faglagene og veiledningstjenesten i landbruket, bønder, landbruksforvaltninga, naturbruksskolene, FoU-miljø og andre interesserte Fylkesmannen og Troms landbruksfaglige senter ønsker velkommen til «Forum for kompetanseutvikling» 2016. Vi følger opp fjorårets […]

Generasjonsskiftekurs

GENERASJONSKIFTEKURS. Det å overdra gårdsdrifta til neste generasjon, er en utfordring både økonomisk, juridisk og følelsemessig. Det er mange fallgroper å ramle ned i både mht skatt, avskrivninger og pensjon. Vi har fått Svein Løken, mangeårig regnskapsfører og rådgiver i Norges bonde- og småbrukarlag til å forelese om emnet. Det blir også litt gruppearbeid. Tid […]

Nytt studietilbud – HMS i landbruket

Studiet er et samarbeid mellom Universitetet i Nordland, Bodø, Norsk Landbruksrådgivning og TRoms landbruksfaglige senter. Tilskudd til dette er fra KIL Matmerk, Troms fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Troms. Første samling: 13-14 oktober Andre samling: 8-9 desember Tredje samling: Januar/februar 2016 Hjemmeeksamen en uke med start mandag 15 februar I utviklingen av studietilbudet er […]