Praktisk HMS – kurs

Oppstart av kurset er 1. november i Brøstadbotn, Dyrøy. Del 3 er 1. desember Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt […]

Glede og nytte av de gammelnorske korthalesauene

I løpet av 4 samlinger over 1 år skal du få mer kunnskap om disse fantastiske sauene. Kursplanen vil se omtrent slik ut: Samling 1: Etologi, avl og egenskaper, driftsformer, ressursutnytting m.m Samling 2: Foring og stell, foringsanlegg, drektighet og fødsel m.m Samling3: Utvelgelse av livdyr, holdvurdering, utrangering, klassifisering/EUROP m.m. Samling 4 vil inneholde temaer […]

Ville vekster til mat og drikke

Lørdag 1 oktober: 10:00 – 20:00 – Oppdatering fra kursdeltakerne:  Hvordan har sankinga gått? – Produksjonsforhold og merkekrav, Mattilsynet – Lunch – Produksjon av saft, gelé, syltetøy, te, urteblandinger, evt annet etter deltakernes ønsker – Festmiddag Søndag 2 oktober: 10:00 – 15:00 – Testing av gårsdagens produkter – Priskalkulering – Lunch – Oppbevaring/lagring – Salgskanaler […]

Hålogalandssamlinga 2016

Sertifiseringskurs – Varme arbeider i landbruket

Kurset arrangeres på Senja vgs Gibostad onsdag 14. september og Kåfjord torsdag 15.september. Kostnader kurset kr 2500,-. For medlemmer av NLR hms kr 1800,- Fagansvarlig er Jan Elgvang, NLR hms Påmelding til Hanne Storteig, tlf 90113767, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no Les mer om kurset Varme_arbeider

Grovfôrstudie, 15 stp

NORD universitet tilbyr, i samarbeid med Norsk Landbruksrådgiving, OPUS Sortland og Troms landbruksfaglige senter et deltidsstudium på 15 studiepoeng. Studiet  går over 3 semestre. Det er beregnet på deg som ønsker en best mulig grovfôrproduksjon, samt å få en formell kompetanse. For mer opplysninger: Grovforstudiet_informasjon

4 samling i serien “Mat og helse fra egen hage”

Se Program_4_samling

Forum for kompetanseutvikling

Tid: Tirsdag 16. februar kl 09.30 – 16.00 Sted: Haraldvollen i Målselv Hovedtema: Agronomi og rekruttering Påmeldingsfrist: 4. februar (påmeldingsskjema, se lenken lengre ned på siden) Målgruppe: Faglagene og veiledningstjenesten i landbruket, bønder, landbruksforvaltninga, naturbruksskolene, FoU-miljø og andre interesserte Fylkesmannen og Troms landbruksfaglige senter ønsker velkommen til «Forum for kompetanseutvikling» 2016. Vi følger opp fjorårets […]

Generasjonsskiftekurs

GENERASJONSKIFTEKURS. Det å overdra gårdsdrifta til neste generasjon, er en utfordring både økonomisk, juridisk og følelsemessig. Det er mange fallgroper å ramle ned i både mht skatt, avskrivninger og pensjon. Vi har fått Svein Løken, mangeårig regnskapsfører og rådgiver i Norges bonde- og småbrukarlag til å forelese om emnet. Det blir også litt gruppearbeid. Tid […]

Seminkurs for geit

Veterinær Anders Hilde er fagansvarlig og Magnus Bergstad organiserer praktisk tilrettelegging på gården. Kurset er på et grendehus ved Bergstad gård hvor teoridel og bespisning skal være. Det er fortsatt noen få plasser ledig for de som ønsker faglig påfyll. Gode kunnskaper om inseminering på geit er viktig for godt avlsarbeid. Benytt anledningen å delta […]