Kursdag 6. juni i Tromsø. Inn på Tunet – kvalitetssystem

Velkommen til en lærende kursdag. For mer informasjon NLR hms IPT kurs 6.juni 2018

Fagdag og “Ny bonde” samling i Tromsø 9 – 10 mars

For nærmere opplysninger, se her Invitasjon landbrukshelg

Agronomkurs for voksne, oppstart høsten 2018

Kombinere agronomutdanning med annet arbeid. Er du voksen (fyller 25 år det året kurset begynner),  kan du gjennom 9 helgesamlinger i året bli agronom på to år. Kurset er gratis. Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning. Første året følges læreplanen på Vg2 Landbruk og gartner, andre året læreplanen […]

Praktisk HMS-kurs for landbruket

Praktisk HMS-arbeid kurset tilfredsstiller de krav myndighetene har satt innen grunnleggende HMS-opplæring for ledere (§ 3-5 AML). Kurset gir en grundig og grunnleggende innføring i HMS-arbeidet, og setter fokus på at HMS skal være enkelt, praktisk og nyttig for hver enkelt deltaker. Din virksomhet trenger et godt og praktisk HMS-system. Kurset vektlegger systemforståelse og opplæring […]

Temadag – Grovfôrøkonomi i Dyrøy

Tema Kostnader til grovfôrproduksjon er et omfattende kapittel i gården sin regnskap. Disse kostnadene omfatter langt mer enn utlegg til gjødsel og såfrø. Produsenten sin faglige innsikt og evne til å gjøre de beste tekniske/økonomiske valgene har mye å si. For mer informasjon se Kurspresentasjon

Agronomutdanning for voksne

Kombinere agronomutdanning med annet arbeid. Er du voksen (fyller 25 år det året kurset begynner),  kan du gjennom 9 helgesamlinger i året og oppgaveløsninger over internett, bli agronom på to år. Kurset er gratis. Helgesamlingene foregår på Senja vgs, Gibostad, og består av praktisk og teoretisk undervisning. Første året følges læreplanen på Vg2 Landbruk og […]

Kurs i Varme arbeider

Er du interessert i dette kurset, ta kontakt med Hanne Storteig, e-post: hanne.storteig@tromsfylke.no, eller tlf 90 11 37 67 Kurs planlegges arrangert i uke 37 og 40 For mer informasjon om kurset, se her Varme_arbeider

Autorisasjonskurs – plantevern

Påmelding til Ingrid Myrstad, tlf 902 06 667 eller e-post: ingrid myrstad@lr.no Autorisasjonskurs_plantevern._Nybegynnere._Invitasjon_program

Kurs i melkeforedling

Kurslærer Lise Brunborg driver Stavanger Ysteri. Her er det handverksproduksjon av ost med fokus på bærekraftige råvarer, kompetanse, godt modna oster og dags ferske meierivarer av beste kvalitet. Lise har ellers brei bakgrunn innen melkeforedling, både fra studie ved NMBU, som yster på et lite geitmelk-ysteri i Oslofjorden uten vann og strøm og på sykkel […]

Introduksjonskurs i dyreassisterte intervensjoner

Samlingen starter mandag 13 februar kl. 10:00 og avsluttes onsdag 15. februar kl. 15:00. Sted er Sydspissen i Tromsø. For mer opplysninger kontakt fagsenteret v/Hanne Storteig, tlf 90113767, eller e-post:hanne.storteig@tromsfylke.no Gå inn på nettsiden for å lese mere om kurset: https://www.nmbu.no/studier/sevu/kurs/node/29307