Landbrukskafè i Brøstadbotn med tema «Villsau»

Troms landbruksfaglige senter, landbrukskontoret og VOX Dyrøy samarbeider om en serie landbrukskaféer i høst/vinter. Først ute er temamøte Villsau

Torsdag 22.nov kl 11-14 i Nordavindshagen

Innledere:

Birgit Nielsen, Mattilsynet
Bernt Mikalsen, Nortura
Frøydis Gillund, Fylkesmannen i Troms.

Påmelding til Oddny på oddny.asbol@tromsfylke.no eller tlf 90747636 innen 12.november.

Se vedlagte invitasjon. Invitasjon
Velkommen!